Over Career Vision

Career Vision is een samenwerkingsverband tussen vier studieverenigingen, verbonden aan (technisch) bedrijfskundige en technische bestuurskundige studenten. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij als Career Vision meer dan 6.000 studenten. Deze studenten hebben behoefte aan actuele informatie over potentiële werkgevers, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze informatie kan bestaan uit uitnodigingen voor bedrijfscontacten, zoals business courses, inhousedagen en workshops. Vanuit deze behoefte is Career Vision opgericht.

Gericht communiceren naar de toekomst

Met Career Vision staat uw event in het middelpunt van de aandacht bij onse (technische) bedrijfs- en bestuurskundestudenten.

 • 6.000 studenten

  Maak uw keuze uit studenten van 4 verschillende universiteiten

 • Effectief en snel

  Filter specifiek op studenten die mogelijk dezeflde dag nog bereikt kunnen worden

 • Afgestudeerden

  Richt uw communicatie op diegene die bijna afstuderen

 • Gegarandeerde kwaliteit

  Career Vision hanteert een beleid waarbij maximaal één direct mail per week per student verstuurd mag worden

 • Ervaring

  Al meer dan 1000 succesvolle mailing campagnes verstuurd

Wat kan Career Vision voor u betekenen?

Het succes van een bedrijf wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van haar werknemers. Goede medewerkers zijn vaak moeilijk te vinden. Het is daarom heel belangrijk om de juiste mensen al in een vroeg stadium te bereiken. Career Vision maakt dit mogelijk met haar uitgebreide database waarin informatie is opgenomen over studierichting en afstudeerdatum. Career Vision zorgt ervoor dat uw mailingmateriaal terechtkomt bij de studenten, die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in uw bedrijf.

De basis voor succes

 • Effectief: Career Vision filtert de studenten die door u bereikt willen worden.
 • Kwaliteit van de database: Regelmatig controleren en wijzigen wij zo nodig de gegevens van de bij ons ingeschreven studenten.
 • Landelijke dekking: De deelnemende studieverenigingen zijn geografisch gespreid over het hele land.
 • Eenvoudige en snelle procedure: Voor zowel bedrijf als student is het eenvoudig deel te nemen aan Career Vision.
 • Continu onderzoek: Aan de hand van onderzoek onder studenten en bedrijven wordt het product continu verbeterd.